Sunraya Designový aromadifuzér

Kód: CC6726
399 Kč
Skladem

Neobyčejná exotická vůně plná tropických plodů melounu, ananasu a manga vytváří nekonečně zářivou a hřejivou atmosféru překračující hranice všední reality...

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Originální a luxusní kosmetické parfémy v exkluzivním designovém skleněném flakonu.

  • Balení obsahuje 8 ks přírodních ratanových tyčinek.

  • Včetně dárkové krabičky.

  • Vůně se z aromadifuzéru uvolňuje postupně pomocí vložených přírodních ratanových tyčinek. Čím větší počet tyčinek do skleněného flakonu ponoříte, tím bude vonná esence intenzivnější. 

Návod k použití

  • Vyjměte flakon z krabičky, odšroubujte dekorativní stříbrný uzávěr a vyjměte vnitřní plastovou zátku, ozdobný uzávěr našroubujte zpět a do otvoru vložte ratanové tyčinky.

  • Vyčkejte, až tyčinky nasají vonnou směs a začnou šířit vůni do prostoru.

  • Intenzitu vůně lze regulovat počtem vložených tyčinek.

  • Intenzita vůně závisí také na velikosti prostoru, na teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu.

  • Aromadifuzér je vhodné umístit na podložku a do volného prostoru, kde dochází k proudění vzduchu.

Složení

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

VarováníKorozivní a žíravé látkyHořlavé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Investícia do zdravia