Čistič na trouby a grily

Kód: 3022
Tip
Značka: EURONA
179 Kč –5 %
3022 čistič na trouby a grily
179 Kč –5 % 170 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Vysoce koncentrované složení.

 • Účinně odstraňuje mastnotu, připálené a připečené zbytky jídla v troubě a na grilovacích roštech.

 • Prostředek lze použít na čištění vnitřního prostoru trouby a na kovové rošty grilu.

 • Speciální gelová forma prostředku.

 • Vyčistí bez nepříjemného zápachu

Návod k použití

 • Používá se neředěný.

 • Před použitím protřepejte.

 • Prostředek nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch a nechte působit.

 • Po vyčištění povrch omyjte čistou vodou.

 • Účinek prostředku zvýšíte tím, že troubu nebo gril mírně nahřejete (cca 30 °C).

 • Výrobek je mimořádně účinný, proto při práci s výrobkem používejte rukavice a dodržujte pokyny výrobce.

 • Nepoužívejte na antikorové povrchy, hliník, teflon, lakované, plastové, dřevěné nebo pochromované povrhy a samočisticí trouby!

Složení

5-<15 % Sodium Hydroxide, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, Bronopol, Methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí

Obsahuje: Sodium Hydroxide
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Korozivní a žíravé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Investícia do zdravia