Prostředek na čistění odpadu

Kód: 3043
169 Kč
Skladem

Extra účinné složení

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Odstraní nečistoty a usazeniny v sifonech a odpadech.

  • Rychlé a praktické použití.

  • Vysoce koncentrovaný účinný prostředek.

  • Působí rychle.

Návod k použití

  • Prostředek nalijte v přiměřeném množství do odpadu, zalijte vodou a nechte delší dobu působit.

  • Potom odpad propláchněte teplou vodou.

  • Opakujte podle potřeby.

  • Prostředek není vhodný na hliník, teflon a chromované povrchy.

Složení

>=30 % Sodium Hydroxide

Upozornění na nebezpečí

Obsahuje: Sodium Hydroxide. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Korozivní a žíravé látky

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Investícia do zdravia