Čisticí a pečující prostředek na plovoucí laminátové podlahy

Kód: 3050
197 Kč
Skladem

Čisticí a pečující prostředek na plovoucí laminátové podlahy

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Speciální prostředek k čištění a péči o plovoucí laminátové podlahy.

  • Po použití přípravku jsou podlahy chráněny před opotřebováním.

  • Zajistí přirozený vzhled povrchu, zanechá tenkou lesknoucí se vrstvu

Návod k použití

  • Do 4 litrů vody přidejte 10 ml přípravku.

  • Povrch umyjte standardním způsobem.

  • Oplachování nebo sušení není nutné.

  • Do 4 litrů vody přidejte 10 ml přípravku.

  • Povrch umyjte standardním způsobem.

  • Oplachování nebo sušení není nutné.

Složení

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, Methylisothiazolinone, barvivo

Upozornění na nebezpečí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Korozivní a žíravé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Investícia do zdravia